Tài khoản

Tại đây bạn có thể lưu trữ thông tin cá nhân, thông tin cửa hàng, thiết lập phương thức thanh toán và các thông tin chung khác.

Thông tin cá nhân

 • Mô tả (không công khai): Đây là đoạn giới thiệu về bạn hoặc cửa hàng của bạn.

 • Địa chỉ (không công khai)

 • Số điện thoại (không công khai)

 • Email (không công khai)

Thông tin cửa hàng

 • Tên cửa hàng (công khai): Tên cửa hàng được hiển thị tại hoá đơn được in ra cho khách hàng và trên các menu online của cửa hàng

 • Mã cửa hàng (không công khai): Đây là mã được tạo ngay khi đăng ký cửa hàng thành công, dùng để liên kết với cửa hàng khác.

 • Mã menu cửa hàng (công khai): Đây là mã menu tổng của cửa hàng, từ mã menu này ta sẽ tạo được mã menu cho từng bàn tương ứng với mã ID của bàn đó. Lấy mã menu của từng bàn bằng cách click chuột phải vào bàn muốn lấy mã và chọn "Menu"

 • Website cửa hàng (công khai) (không bắt buộc): Thông tin này được hiển tại trên hoá đơn in ra cho khách hàng

 • Hotline (công khai): Thông tin này được hiển tại trên hoá đơn in ra cho khách hàng

 • Địa chỉ cửa hàng (công khai): Địa chỉ cửa hàng được hiển thị tại hoá đơn được in ra cho khách hàng và trên các menu online của cửa hàng

 • Thời gian mở cửa - Thời gian đóng cửa (không công khai): Bạn chọn giờ mở cửa và đóng cửa cho cửa hàng, trong khoảng thời gian này thì khách hàng mới có thể sử dụng menu online được. Nếu 2 giờ mở cửa và giờ đóng cửa trùng nhau thì được xem như là bạn mở cửa cả ngày.

 • Thông tin thanh toán (công khai): Đây là thông tin sẽ hiển thị tại hoá đơn được in ra để khách hàng khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản cho cửa hàng

  • Chủ tài khoản: Tên của chủ tài khoản nhận tiền

  • Số tài khoản: Điền số tài khoản nhận tiền

  • Ngân hàng: Điền ngân hàng nhận tiền

Chỉnh sửa thông tin

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Để chỉnh sửa các thông tin cá nhân, bạn bấm vào biểu tượng cây bút góc trên bên phải của khu vực thông tin cá nhân, sẽ có 1 modal hiện ra và bạn sẽ thực hiện chỉnh sửa trên đó

Modal

Chỉnh sửa thông tin cửa hàng

Để chỉnh sửa các thông tin cửa hàng, bạn bấm vào biểu tượng cây bút góc trên bên phải của khu vực thông tin cửa hàng, sẽ có 1 modal hiện ra và bạn sẽ thực hiện chỉnh sửa trên đó

Ngoài ra, hình ảnh dùng làm logo hình ảnh bìa cũng được thêm vào tại đây.

Lưu ý: Mã cửa hàng và Mã menu cửa hàng là 2 trường không thể chỉnh sửa

Modal

Last updated