Bàn chờ thanh toán

Giao diện BÀN CHỜ THANH TOÁN được sử dụng cho các bạn nhân viên chạy bàn sử dụng, tại đây bạn có thể nhìn thấy các bàn đã được giao món nhưng chưa thanh toán

Khi khách hàng gọi thanh toán, nhân viên chạy bàn có thể xem nhanh thông tin giá tiền, danh sách các món mà bàn này đang sử dụng và có thể in hoá đơn nếu cần.

Tất cả các thông tin ở giao diện BÀN CHỜ THANH TOÁN được tạo tự động, sau khi thu ngân và bếp bấm vào nút sản phẩm cho khách.

Last updated