Bàn chờ thanh toán
Bàn chờ thanh toán

Chức năng của phần này là gì?

  • Chức năng chính là để cho nhân viên chạy bàn có một giao diện quản lý các bàn đang có khách ngồi nhưng chưa thanh toán
  • Khi khách yêu cầu thanh toán, nhân viên có thể nhìn vào đây để nhận tiền của khách ngay mà không cần trở lại quầy thu ngân để lấy hoá đơn thanh toán
  • Ngoài ra, khi khách thanh toán nhân viên chạy bàn có thể thực hiện thao tác in hoá đơn ngay. Kết hợp với chức năng thu tiền ngay sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho nhân viên và khách hàng

Ai là người sử dụng chức năng này?

Chức năng này được thiết kế riêng cho nhân viên chạy bàn

Có phải đăng nhập để sử dụng hay không?

Nhân viên chạy bàn phải đăng nhập mới thực hiện thao tác xem số liệu và in hoá đơn được

Các số liệu trong phần này có thể thay đổi được không?

Các số liệu này không thể thay đổi được, kể cả thu ngân cũng không thay đổi được

Khi In hoá đơn thanh toán ở phần này thì trên giao diện bàn ghế ở trang chủ có thay đổi gì không?

Khi in hoá đơn cho khách ở đây thì trên giao diện bàn ghế sẽ đồng bộ và tự chuyển về trạng thái bàn trống ngay lập tức

Trong mỗi ô sẽ có những thông tin gì?

Trong từng ô ở phần này sẽ bao gồm
  • Tên những món có trong bàn
  • Giá tiền của từng món
  • Thời gian sử dụng
  • Và chức năng in hoá đơn