Links

Lịch

Tại đây bạn có thể xem các sự kiện đã thêm vào tại phần quản lý "Sự kiện", đồng thời bạn có thể thêm sự kiện hoặc đặt lịch ngay tại đây.
Quản lý Lịch
Quản lý Lịch
Tại giao diện này, bạn có thể xem nhanh tất cả các sự kiện đã thêm ở phần quản lý sự kiện.
Ngoài ra, bạn có thể thêm mới sự kiện ngay tại đây bằng 2 cách:
  • Cách 1: Bấm vào nút "Thêm sự kiện" ở phía trên bên trái giao diện Lịch
Nút thêm sự kiện
Nút thêm sự kiện
  • Cách 2: Bấm vào từng ngày để thêm mới sự kiện.
Ô từng ngày
Ô từng ngày
Sau khi bấm Thêm sự kiện, sẽ có 1 Modal hiện ra, bạn điền đầy đủ thông tin và bấm nút "Thêm" để hoàn tất
Tiêu đề: Điền tiêu đề của sự kiện
Mô tả: Mô tả chi tiết nội dung của sự kiện
Thời gian: Thời gian diễn ra sự kiện dự tính
Thêm sự kiện mới tại phần Lịch
Thêm sự kiện mới tại phần Lịch
Tuy nhiên, bạn không thể cập nhật (đánh dấu đã hoàn thành, chưa hoàn thành hay thay đổi thông tin) tại giao diện Lịch này. Để làm được điều đó, bạn phải vào phần quản lý sự kiện để thực hiện thay đổi của mình.