Lịch

Tại đây bạn có thể xem các sự kiện đã thêm vào tại phần quản lý "Sự kiện", đồng thời bạn có thể thêm sự kiện hoặc đặt lịch ngay tại đây.

Tại giao diện này, bạn có thể xem nhanh tất cả các sự kiện đã thêm ở phần quản lý sự kiện.

Ngoài ra, bạn có thể thêm mới sự kiện ngay tại đây bằng 2 cách:

  • Cách 1: Bấm vào nút "Thêm sự kiện" ở phía trên bên trái giao diện Lịch

  • Cách 2: Bấm vào từng ngày để thêm mới sự kiện.

Sau khi bấm Thêm sự kiện, sẽ có 1 Modal hiện ra, bạn điền đầy đủ thông tin và bấm nút "Thêm" để hoàn tất

Tiêu đề: Điền tiêu đề của sự kiện

Mô tả: Mô tả chi tiết nội dung của sự kiện

Thời gian: Thời gian diễn ra sự kiện dự tính

Tuy nhiên, bạn không thể cập nhật (đánh dấu đã hoàn thành, chưa hoàn thành hay thay đổi thông tin) tại giao diện Lịch này. Để làm được điều đó, bạn phải vào phần quản lý sự kiện để thực hiện thay đổi của mình.

Last updated