Mốc thời gian thống kê

Cửa hàng có thể xem số liệu thống kê với những mốc thời gian nào?

Quý khách có thể xem số liệu thống kê theo nhiều mốc thời gian khách nhau như:

 • Ngày

 • Tuần

 • Tháng

 • Năm

 • Xem một mốc thời gian nhất định (ví dụ từ 02/08/2020 đến 05/08/2020)

Có thể so sánh thống kê các mốc thời gian với nhau được hay không?

 • Quý khách có thể so sánh số liệu thống kê của một kỳ bất kỳ với kỳ liền trước nó, ví dụ:

  • Hôm nay so sánh với hôm qua

  • Tuần này với tuần trước

  • Tháng này với tháng trước

  • Năm này với năm trước

  • Mốc thời gian “a” với mốc thời gian liền trước “a”

Last updated