Đăng nhập theo phân quyền

Chức năng của phân quyền cho nhân viên là gì?

Là tạo một tài khoản để nhân viên sử dụng các chức năng được cho phép trong phần mềm.

Tạo mới chức năng phân quyền cho nhân viên như thế nào?

 1. 1.
  Để tạo tài khoản đăng nhập phân quyền, đầu tiên bạn phải tạo một phân quyền trước
 2. 2.
  Sau đó chọn “Thêm” ở chức năng “Phân quyền nhân viên”
 3. 3.
  Điền tên hiển thị của tài khoản
 4. 4.
  Điền tên đăng nhập
 5. 5.
  Nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu
 6. 6.
  Cuối cùng là chọn phần quyền mà bạn muốn tài khoản này sử dụng

Những bộ phần nào nên sử dụng chức năng phân quyền?

Tất cả bộ phận có một chức năng riêng trong phần mềm, vì vậy bạn nên tạo các chức năng phù hợp để các nhân viên có thể sử dụng đúng chức năng của mình

Khi thực hiện phân quyền thì ai có thể sử dụng?

Người sử dụng có thể là thu ngân, nhà bếp, nhân viên chạy bàn hay bất kỳ ai được bạn trao cho tài khoản để đăng nhập