Quản lý sản phẩm

Đây là trình quản lý thông tin sản phẩm, giá cả, hình ảnh, chủng loại cũng như định lượng nguyên liệu muốn sử dụng cho sản phẩm. Có thể thêm size, topping, lượng đường và độ ngọt ngay tại đây.

Thêm mới sản phẩm

 • Chọn nút “Thêm”

 • Điền thông tin liên quan vào Form

 • Tên sản phẩm: Điền tên của sản phẩm

 • Mã SKU: Đây là mã code riêng cho từng sản phẩm, mã sản phẩm bắt đầu bằng chữ "SP" và phía sau là số thứ tự tăng dần theo danh sách các sản phẩm đã tạo (Ví dụ: SP45 - Là sản phẩm thứ 45 của cửa hàng). Lưu ý: Mã này được tạo tự động, người dùng không thể can thiệp chỉnh sửa.

 • Loại sản phẩm: Đây là danh mục tổng cho một nhóm sản phẩm cùng chủng loại. Có thể chọn loại sản phẩm trong các danh mục có sẵn hoặc tạo mới bằng cách click vào ô này > điền tên danh mục mới > bấm phím Enter.

 • Giá bán: Đây là giá bán ra của sản phẩm

 • Giá khuyến mãi (checkbox): Tick vào ô này nếu muốn tạo giá khuyến mãi cho món, sau đó điền giá khuyến mãi cần tạo phía dưới. Nếu giá khuyến mãi được tick vào thì giá bán ra sẽ là giá khuyến mãi, không được tick thì giá bán ra là giá bán phía trên.

 • Hình ảnh sản phẩm: Chọn hình ảnh cho sản phẩm. Lưu ý: Hình ảnh được định dạng với kích thước 320x240 pixel, hãy thiết lập ảnh theo tỷ lệ này để hình ảnh hiển thị đầy đủ, rõ ràng và không bị móp méo.

 • Thêm options: Hãy tick vào ô này nếu bạn muốn thêm size, topping, lượng đá hoặc độ ngọt cho sản phẩm

  • Kích thước: Bấm vào dấu cộng (+) để thêm kích thước cho sản phẩm.

   • Lưu ý: Kích thước đầu tiên là kích thước nhỏ nhất sẽ có "tiền thêm" = 0, kích thước tiếp theo sẽ có giá cộng thêm so với giá gốc. Ví dụ: Size M - tiền thêm: 0; Size L - tiền thêm: 5.000; Size XL - tiền thêm 10.000

  • Topping: Bấm vào dấu cộng (+) để thêm topping cho sản phẩm. Điền tên của topping và tiền thêm cho topping đó. Có thể thêm nhiều topping khác bằng cách bấm vào dấu cộng (+) tiếp theo và điền thông tin.

  • Lượng đá: Có 7 lựa chọn cho lượng đá sẽ hiển thị cùng với sản phẩm, tuy nhiên để hiển thị đẹp nhất bạn chỉ nên chọn 4 lựa chọn. Ví dụ: 0%, 25%, 50%, 100% hoặc 0%, 30%, 60%, 100%.

   • Lưu ý: Lựa chọn 100% luôn luôn phải có, vì đây là lựa chọn mặc định nếu như bạn không thay đổi lượng đá khi chọn món

  • Độ ngọt: Tương tự như lượng đá, có 7 lựa chọn cho lượng đá sẽ hiển thị cùng với sản phẩm, tuy nhiên để hiển thị đẹp nhất bạn chỉ nên chọn 4 lựa chọn. Ví dụ: 0%, 25%, 50%, 100% hoặc 0%, 30%, 60%, 100%.

   • Lưu ý: Lựa chọn 100% luôn luôn phải có, vì đây là lựa chọn mặc định nếu như bạn không thay đổi lượng đá khi chọn món

 • ĐỊNH LƯỢNG

  Đây là chức năng tạo định lượng cho sản phẩm, một sản phẩm có thể gồm nhiều nguyên vật liệu được cấu thành, hãy chọn đầy đủ nguyên liệu để phần mềm có thể tính toán tồn kho cho cửa hàng của bạn.

  • Tên nguyên liệu: Chọn các nguyên liệu để cấu thành nên sản phẩm này

   • Chọn 1 nguyên liệu có sẵn hoặc tạo nguyên liệu mới bằng cách click vào ô "Chọn 1 nguyên liệu hoặc tạo mới", sau đó nhập tên nguyên liệu mới vào rồi ấn Enter.

   • Nếu nguyên liệu mới được tạo, sẽ có 1 ô "Đơn vị tính" hiện ra, bạn hãy điền đơn vị tính cho nguyên liệu này vào ô đó thì mới có thể dùng nguyên liệu này để tạo định lượng (Ví dụ đơn vị tính: Kg, Gram, Lít, Chai, Lon...)

  • Số lượng dùng: Tức là số lượng cần dùng của nguyên liệu vừa chọn phía trên cho sản phẩm này, số lượng được tính theo đơn vị tính của nguyên liệu (ví dụ: Nguyên liệu "Đường" có đơn vị tính là "Kg" và sản phẩm này cần sử dụng 30gram đường thì bạn hãy điền "Số lượng dùng là: "0.03" (kg))

  • Bấm vào nút "Thêm Định Lượng" để thêm nguyên liệu và số lượng cần dùng cho sản phẩm đang tạo

  • Nếu sản phẩm cần nhiều hơn 1 nguyên liệu định lượng, hãy tiếp tục chọn thêm nguyên liệu khác ở ô phía trên rồi tiếp tục bấm vào nút "Thêm Định Lượng", tương tự cho các lần thêm nguyên liệu tiếp theo.

 • Bấm nút "Tạo sản phẩm" để hoàn tất

Xem thông tin định lượng

Bạn có thể xem danh sách các nguyên liệu được định lượng cho từng sản phẩm bằng cách bấm chọn vào sản phẩm muốn xem rồi tìm đến phần quản lý Định lượng

Tại đây bạn có thể xem tổng chi phí của các nguyên liệu được sử dụng để cấu thành cho sản phẩm này, xem phần trăm giá cost/giá bán để điều chỉnh lại cho phù hợp

Đồng thời có thể xem danh sách các nguyên liệu được sử dụng và số lượng dùng tương ứng của chúng.

Chỉnh sửa sản phẩm

 • Bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên sản phẩm, chọn "Sửa thông tin"

 • Điền các thông tin cần thay đổi của sản phẩm

 • Bấm vào nút "Cập nhật" để lưu thay đổi

Tạo sản phẩm "Khuyên dùng"

Một cửa hàng có thể tạo tối đa 3 món sản phẩm khuyên dùng, đây là các món bán chạy nhất hoặc các món cần đẩy mạnh của cửa hàng, tuỳ vào nhu cầu mà chọn cho phù hợp

 • Các sản phẩm được khuyên dùng sẽ được gắn nhãn "Khuyên dùng" và được tạo riêng 1 tab tại danh mục menu để order

 • Thêm món khuyên dùng bằng cách, bấm vào Button Dropdown phía bên phải tên sản phẩm rồi chọn "Khuyên dùng"

Ẩn sản phẩm

Chức năng này dùng để ẩn tạm thời các sản phẩm hết hàng hoặc không còn bán ở hiện tại nữa, khi sản phẩm được ẩn đi, sản phẩm vẫn hiển thị ở trang order tuy nhiên nó sẽ bị làm mờ và bạn không thể order được sản phẩm đó.

 • Để ẩn món, hãy bấm vào Button Dropdown phía bên phải của tên sản phẩm rồi chọn "Ẩn sản phẩm"

 • Sau khi sản phẩm đã bị ẩn, nếu muốn hiện lại sản phẩm hãy bấm vào Button Dropdown phía bên phải của tên sản phẩm rồi chọn "Hiện sản phẩm"

Xoá sản phẩm

Khi muốn xoá sản phẩm khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên sản phẩm và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated