Nhân viên
Thông tin bảng lương nhân viên

Tạo mới thông tin nhân viên như thế nào?

 • Chọn vào nút “Thêm”, chọn tiếp “Thêm nhân viên”
 • Điền vào các trường có sẵn trong Form

Có bảng thống kê lương của nhân viên chi tiết không?

Có thể thống kê chi tiết lương và các khoản liên quan đến lương như: Thưởng, phạt, hoa hồng, tips, nghỉ phép, tăng ca.

Thêm các số liệu thưởng, phạt, hoa hồng, tạm ứng như thế nào?

 • Để thêm các khoản này, quý khách chọn vào “Thêm”, chọn tiếp vào “Thêm khác
 • Chọn tên nhân viên cần thêm (có thêm thêm nhiều nhân viên cùng lúc)
 • Chọn loại số liệu cần thêm
 • Nhập số tiền cần thêm
⇒ Sau khi thêm xong, số liệu sẽ hiển thị ngay vào bảng thống kê nhân viên.

Nhân viên đã nghỉ việc có tính nữa không

 • Nhân viên đã nghĩ việc sẽ không được tính lương và không đưa vào thống kê chi phí nhân viên nữa
 • Thay đổi trạng thái nhân viên từ “Đang làm” sang “Nghỉ việc” bằng cách chọn “Cập nhật” ở tên nhân viên, sau đó chọn trạng thái “Nghỉ việc” và lưu lại

Làm sao phân biệt được nhân viên đã nghỉ việc và nhân viên đang làm

 • Nhân viên đang làm sẽ hiển thị với nét chữ đậm và ở phía trên cùng
 • Nhân viên nghỉ việc sẽ bị làm mờ nét chữ và xếp xuống dưới cùng của bảng thống kê

Cập nhật thông tin nhân viên như thế nào?

Khi có bất kỳ thông tin nào của nhân viên muốn thay đổi, quý khách chỉ chọn vào tên nhân viên, chọn “Cập nhật” và tiến hành thay đổi theo mong muốn

Có in được bảng lương cho nhân viên vào cuối tháng không?

Khi hết một kỳ tính lương, chủ cửa hàng có thể in bảng lương chi tiết ra file PDF để phát cho nhân viên hoặc lưu trữ (bao gồm số lương chính thức, số tiền bị phạt, số tiền được thưởng, số tiền được tips, số tiền hoa hồng bán hàng được nhận, số tiền nhận được khi tăng ca, số tiền trừ đi khi nghỉ phép)

Có tạo được giờ làm việc cho nhân viên hay không?

 • Mỗi nhân viên sẽ được tạo giờ làm việc riêng, đúng với thực tế làm việc hàng ngày
 • Số liệu này sẽ không tác động gì đến các công thức tính lương cho nhân viên

Làm sao để tính lương cho nhân viên theo giờ, ngày, tháng?

Để tuỳ chọn cách tính lương theo giờ ngày tháng, quý khách tìm đến trường “Tính lương theo” và chọn cách tính phù hợp

Công thức tính lương từng ngày cho nhân viên

 • Nhân viên được tính lương theo Giờ: Lương 1 ngày = Lương theo giờ x mức lương theo giờ x số giờ làm việc trong ngày
 • Nhân viên tính lương theo Ngày: Lương tự nhập theo ngày
 • Nhân viên tính lương theo Tháng: Lương tự nhập theo tháng

Công thức tính lương tháng cho nhân viên

Lương tháng = (Lương ngày x số ngày trong tháng) + Tiền thưởng + Hoa hồng + Tips + Tăng ca - Phạt - Nghỉ phép