Links

Bàn ghế

Đây là nơi tạo và quản lý khu vực và số lượng bàn ghế của cửa hàng. Mặc định sẽ không thiết lập sẵn khu vực và số lượng bàn ghế, thao tác này bạn cần tự thực hiện (nếu cần).
Chức năng quản lý khu vực và số lượng bàn ghế
Chức năng quản lý khu vực và số lượng bàn ghế
Sau khi thiết lập xong, các khu vực và bàn ghế sẽ được hiển thị ở Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ

Thêm mới khu vực và bàn ghế

Thiết lập bàn ghế
Thiết lập bàn ghế
 1. 1.
  Đầu tiên hãy đánh số "1" cho "Khu" trước
 2. 2.
  Sau đó, đánh số cho "Hàng ngang" và "Hàng dọc"
 3. 3.
  Tiếp theo, bấm vào từng bàn mà bạn muốn hiển trị, khi bấm vào bàn sẽ hiển thị ra số bàn theo thứ tự tăng dần. Chỉ những bàn có số thứ tự mới được hiển thị ra Trang chủ.
 4. 4.
  Bấm vào nút "Lưu khu 1" để hoàn tất thiết lập giao diện cho khu 1.
 5. 5.
  Nếu muốn tạo thêm khu 2, khu 3 thì bạn hãy bấm số 2 và 3 tương ứng tại ô "Khu" rồi chọn hàng ngang, hàng dọc, đánh số tương tự ở trên.
Ví dụ: Sau khi đánh số cho Khu là 1, hàng ngang là 4, hàng dọc là 5 và đánh số cho các bàn muốn hiển thị, ta được kết quả như hình sau:
Đánh số cho khu vực, hàng ngang, hàng dọc
Đánh số cho khu vực, hàng ngang, hàng dọc

Chỉnh sửa khu vực và số lượng bàn ghế

Sau khi đã tạo xong khu vực và số lượng bàn ghế, nếu muốn thay đổi bạn hãy làm tương tự như các bước thêm mới ở trên.