Liên kết đại lý

Tại đây bạn có thể liên kết các chi nhánh lại với nhau để có thể xem báo cáo tổng quan của tất cả chi nhánh trên 1 giao diện duy nhất.

Chỉ có Tổng đại lý mới có thể xem báo cáo bán hàng của các Chi nhánh đã liên kết, Chi nhánh không thể xem báo cáo của Tổng đại lý.

Tổng đại lý chỉ có thể xem báo cáo bán hàng chứ không thể thao tác thay đổi dữ liệu của các Chi nhánh đã liên kết.

Tạo liên kết đại lý mới

 • Chọn nút “Thêm”

 • Điền thông tin liên quan của cửa hàng cần liên kết vào form

  • Tìm mã cửa hàng cần liên kết: Nhập mã cửa hàng mà bạn muốn liên kết vào ô "Tìm Mã cửa hàng", sau đó bấm "Tìm kiếm"

  • Sau khi tìm thấy mã cửa hàng, giao diện sẽ hiển thị như sau

  • Tiếp đến, bạn chọn vào Loại liên kết và chọn liên kết cần tạo

   • Chọn "Tổng đại lý", tức là cửa hàng này muốn làm Tổng đại lý và cửa hàng được liên kết sẽ làm Chi nhánh của cửa hàng này

   • Chọn "Chi nhánh", tức là cửa hàng này muốn làm Chi nhánh và cửa hàng được liên kết sẽ làm Tổng Đại lý của cửa hàng này..

 • Bấm vào nút Tạo liên kết để gửi yêu cầu liên kết đến cửa hàng cần liên kết.

 • Sau khi Tạo liên kết thành công, hệ thống sẽ gửi 1 yêu cầu liên kết đến chi nhánh được liên kết, được hiển thị ngay tại trang chủ của chi nhánh đó.

 • Chi nhánh được liên kết tiến hành xác nhận "Đồng ý" hoặc "Từ chối" liên kết. Nếu đồng ý, chi nhánh phải xác nhận mật khẩu để xác nhận chắc chắn đồng ý liên kết

 • Nếu đại lý được mời liên kết xác nhận đồng ý, ngay lập tức 2 chi nhánh đã được liên kết thành công với nhau

 • Lúc này tại giao diện "Liên kết đại lý" của Tổng đại lý và Chi nhánh sẽ hiển thị như sau

  • Tại Tổng đại lý

  • Tại Chi nhánh

Xoá liên kết đại lý

Lưu ý: Chỉ có tài khoản với chức danh Chi nhánh mới có thể xoá liên kết, Tổng đại lý không thể xoá liên kết với chi nhánh đã liên kết.

Khi muốn xoá "Liên kết đại lý" đã tạo khỏi hệ thống, bạn chọn vào nút Dropdown bên phải tên của "Tổng đại lý" và chọn "Xoá". Sau đó xác nhận đồng ý xoá trên hộp thoại hiện ra là xong.

Last updated