Loại thực đơn

Loại thực đơn là gì?

Loại thực đơn dùng để nhóm một danh sách các món có cùng chủng loại lại với nhau như: Sinh tố, Nước ép, Cafe, Nước ngọt, Món ăn...

Thêm mới ntn?

 1. 1.
  Chọn “Thêm”
 2. 2.
  Điền tên của Loại thực đơn

Loại thực đơn liên quan như thế nào với Thực đơn?

Loại thực đơn sẽ gom chung một nhóm thực đơn có liên quan lại với nhau khi hiển thị trên giao diện gọi món

Thay đổi tên Loại thực đơn như thế nào?

 1. 1.
  Chọn tên Loại thực đơn cần thay đổi
 2. 2.
  Chọn tiếp “Cập nhật”
 3. 3.
  Điền tên Loại thực đơn mới